Kokouskutsu Liperin Moo Do ry:n kevätkokoukseen

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 7.4.2015 klo 19:15
Paloaukean koulu punainen lamelli, luokka 226

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen seuran jäsenet ja junnujen huoltajat!